अन्तरवार्ता

ग्ण्डकी ः प्रकृति र संस्कृतिबाटै पर्यटकीय ‘हव’

d’VodGqL u’?ª
ndh’ª, !! df3 M ndh’ªsf] aF];Lzx/ gu/kflnsf–@ u}/L / j8f !! a/af]6 hf]8g] lhNnfs} 7″”nf] d:of{ªbL gbLdf lhNnfs} ;a}eGbf nfdf] emf]n’Ë]k’nsf] zlgaf/ lznfGof; sfo{qmddf u08sL k|b]zsf d’VodGqL k[YjL;’Aaf u’?ªn] . t:jL/ M hgs >]i7 ÷/f;;

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रकृति र संस्कृतिबाटै पर्यटकीय ‘हव’ गण्डकी प्रदेश बन्दै गरेको बताएका छन् ।
लमजुङ बेँसीशहर नगरपालिका–१० खासुर सामुदायिक घरवास उद्घाटन कार्यक्रममा उनले जातजाति, भाषा, संस्कार संस्कृति विश्वमै नेपाल रहेको र यसमध्ये पनि गण्डकी प्रदेश रहेको बताए । राष्ट्रिय संस्कृतिमा पनि यस प्रदेशको नेतृत्व रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सांस्कृतिक निर्माण र भाषाको विकास गर्नमा गण्डकी प्रदेशसम्पन्न छ ।’
प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम सङ्गम ईश्वरको वरदानका रुपमा रहेको गण्डकी प्रदेशलाई विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकार अघि बढेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशका घरवासले भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउनका लागिसमेत मद्दत पुगेको छ ।’
यस खासुर गाउँमा १० घरवास सञ्चानमा रहेका छन् । यहाँ करिब ८० जना पर्यटकको क्षमताको रहेको घरवास सञ्चालक दूधप्रसाद घलेले बताए। उनका अनुसार यस गाउँमा १५३ वटा घरधुरी छन् । यहाँ गुरुङ, मगर, तामाङ, दलित, भुजेल समुदायको बसोबास छ ।
९ गुरुङ र १ दलित समुदायको घरवास छ । यहाँबाट लमजुङ हिमाल, अन्नपूर्ण हिमाललगायत विभिन्न रमणीयस्थल देख्न सकिन्छ । यस घरवासमा आएका पर्यटकलाई गुरुङ समुदायको कृष्ण चरित्र, झ्याउरे, घाँटुलगायत नृत्य प्रस्तुत गरिन्छ ।

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Comment here